TFRS 15’in diğer Standart ve Yorumlarda yaptığı değişiklikler ve Standart ve Yorumlarda yapılan diğer değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 18.12.2017-18.12.2021