06.02.2019Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/6 (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) & & &

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmeli Müesseselerin, Satış Merkezlerinin Ve Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine

08.02.2019