Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/2
Esas Numarası 1/800
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/01/2017
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; ulusal mevzuat ve uluslararası hukukun kapsamı dâhilinde Katar ın askeri kurumlarının modernizasyonu, iki ülke arasında askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 04/01/2017 Komisyonda
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 04/01/2017 Komisyonda

(1/800 ) Bilgileri